لیست نظرات

  • Amir Hossein Sadat Razavi

    ۲ سال پیش

    کیفیت پایینی دارد.
    فقط وقتی گزینه دیگری نداشته باشید و مجبور به خرید باشید ارزش خرید دارد.

گزارش مکان