لیست نظرات

  • Yashar Mohammadi

    ۲ سال پیش

    من مشتری دائم آش شله قلمکار و رشته کباب سرای صفری هستم بی نظیر هست حتما تست کنید
  • MilaD

    ۲ سال پیش

    لقمه کباب‌سرای صفری عالی بود همراه نان تازه

گزارش مکان