ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺍﺭﺍﻟﺒﻄﯿﺦ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﺣﻤﺪ ﺁﺑﺎﺩ ﺍﺳﺖ , ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﮏ ﻃﻮﺳﯽ,‌ ﻣﺮﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺍﺩﺏ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ۴۶۵ ﻭ ۴۸۵ ﻫﺠﺮﯼ ﻗﻤﺮﯼ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻗﺒﻮﺭ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻨﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ۸ ﻗﺒﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﻧﻔﯿﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮ ﻣﺪﻓﻦ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎﺋﯽ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺍﯼ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﯾﻪ ﺍﻟﮑﺮﺳﯽ ﻭ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺰﺍﺭ ﻣﻠﮑﺸﺎﻩ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺗﺮﮐﺎﻥ ﺧﺎﺗﻮﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻠﮑﺸﺎﻩ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮐﯿﺎﺭﻕ ﻭ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ,‌ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﺍﺭﯾﺦ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ۸۵۹ ﻫﺠﺮﯼ ﻗﻤﺮﯼ ﻭ ۹۳۷ ﻭ ۹۵۳ ﻫﺠﺮﯼ ﻗﻤﺮﯼ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

موقعیت مکانی آرامگاه خواجه نظام الملک طوسی روی نقشه

اصفهان ، خیابان احمد آباد، خیابان خواجه نظام الملک
مسیریابی با ماشین مسیریابی پیاده

تاکنون ۱ نفر در این مکان حاضری زدند.


آدرس: اصفهان ،خیابان احمد آباد، خیابان خواجه نظام الملک

نظر کاربران درباره آرامگاه خواجه نظام الملک طوسی

تاکنون نظری نوشته نشده است. به عنوان اولین نفر، نظر خود را درباره این مکان مطرح کنید.

برای نوشتن نظر جدید،

آرامگاه خواجه نظام الملک طوسی

مشارکت در تکمیل اطلاعات

اطلاعات این مکان نیاز به تکمیل و یا اصلاح دارد؟
در بهبود اطلاعات به ما کمک کنید و سکه دریافت کنید

با افزودن عکس، در تکمیل اطلاعات پونز مشارکت کنید

اشتراک‌گذاری با دوستان

پونز به روش‌های زیر در دسترس شماست
دانلود از بازار
دانلود از گوگل پلی
ربات تلگرام

گزارش مکان