یلدا آسوده‌تر از همیشه

اگر تا امروز به هر نحوی از تقویم و یا شبکه‌های مجازی غافل شده‌اید، با نگاهی به افزایش ناگهانی قیمت انار و هندوانه و دیگر تنقلات درمی‌یابید که یلدا نزدیک است.

ادامه مطلب