استادیوم کرستوفسکی، میزبان اولین بازی تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸

استادیوم کرستوفسکی میزبان اولین بازی تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ و یکی از پرهزینه‌ترین استادیوم‌های شهر سن پترز بورگ روسیه است.

ادامه مطلب